เกี่ยวกับเรา

About Us

www.tutorferry.net

177 B5 Building Rama2 Rd., Bangkuntien Bangkok 10150

Tel : 099-823-0343

Email : service@tutorferry.net

Line ID : tutorferry

Line Official : @tutorferrygroup

เพิ่มเพื่อน

 

ปรัชญา

ด้วยความมุ่งมั่นอย่างจริงจังที่เราจะเป็นผู้สอนที่ให้ทั้งความรู้และให้เกิดความสะดวกแก่ผู้เรียน ด้วยการมอบความรู้คู่กับความสุขของครอบครัว

วิสัยทัศน์

เราเห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัว ทั้งในเรื่องของการศึกษาและการมีกิจกรรมร่วมกัน เราจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทั้งผู้สอนและรูปแบบการสอน เพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับทั้งผู้เรียนและผู้สอน เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด

พันธกิจ

1. เรามุ่งมั่นส่งมอบทั้งความรู้และความสุขให้แก่ผู้เรียนและคนในครอบครัว
2. เรามุ่งมั่นพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
3. เรามุ่งมั่นพัฒนาและส่งเสริมผู้สอนให้มีประสิทธิภาพและเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพ